Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

 1. Voditelj obrade podataka

Tvrtka JAKO SPORT d.o.o. s registriranim sjedištem u Bajani 65 u Kijevu je voditelj obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom.

Obrada osobnih podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Tvrtka JAKO SPORT d.o.o. je donijela Pravilnik o zaštiti osobnih podataka koji je u skladu s navedenom Općom uredbom te se on primjenjuje na sve osobne podatke fizičkih osoba koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje, izravno ili putem svojih partnera.

Službenik za zaštitu podataka se može kontaktirati na sljedeće načine:

 • E-mailom:info@jako.hr
 • Telefonom: +385 22/356-000
 • Poštom: Bajani 65, 22310 Kijevo

 

 1. Načela obrade osobnih podataka

Primjenjena načela prilikom obrade osobnih podataka kod Voditelja obrade:

 • Zakonitost, poštenost i transparentnost – obrada se provodi na temelju jednog od sljedećih parametara:
  • Obrada je nužna radi poštivanja zakonskih i pravnih obveza voditelja obrade,
  • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,
  • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe,
  • Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete,
  • Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.
 • Osobni podaci su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se neće obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Primjerenost, relevantnost i ograničenost na samo nužne podatke potrebne za izvršavanje svrhe zbog koje su i prikupljeni.
 • Točnost i ažurnost.
 • Osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.
 • Cjelovitost i povjerljivost – osobni podaci se obrađuju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
 • Pouzdanost – voditelj obrade je odgovoran za ranije navedena načela te je spreman pružiti dokaze o njihovoj provedenosti.

 

 1. Kako se prikupljaju Vaši osobni podaci

Tvrtka JAKO SPORT d.o.o. prikuplja osobne podatke na sljedeće načine:

 • Direktnim kontaktom, bilo da nas nazovete telefonski, pošaljete nam e-mail, popunjavanjem kontakt forme na našoj web stranici ili dođete osobno u naš ured.
 • Ako koristite našu uslugu.
 • Prosljeđivanjem Vaših osobnih podataka od strane naših partnera pod uvjetom da su proslijeđeni na legalan način.

 

 1. Koji Vaši podaci se prikupljaju

Tvrtka JAKO SPORT d.o.o. prikuplja samo nužno potrebne osobne podatke koji su potrebni za ispunjavanje svrhe. Lista svih osobnih podataka koje prikupljamo možete dobiti na zahtjev.

 

 1. Kako koristimo Vaše prikupljene osobne podatke

Prikupljeni osobni podaci se koriste u sljedeće svrhe:

 • Kreiranje najbolje ponude krojene prema individualnim ili grupnim preferencama.
 • Izvršavanje ugovorne obveze.
 • Transferiranje osobnih podataka trećim stranama u svrhu izvršavanja ugovorne obveze.
 • Utvrđivanje zadovoljstva izvršenom ugovornom obvezom.
 • Rješavanje eventualnih reklamacija.
 • Zadovoljavanje zakonskih regulativa.
 1. Sigurnost Vaših osobnih podataka

Svi Vaši osobni podaci su pohranjeni u poslovnom sustavu zaštićenom šiframa i enkripcijom te ‘pristupačnosti’ samo određenim zaposlenicima nužnim za izvršenje poslovnih zadataka.

 1. Duljina čuvanja Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršavanje ugovorne obveze i legitimne svrhe (uključujući reklamacije) odnosno do opoziva privole ukoliko ste nam dali svoju privolu.. U slučaju kada je zakonskim i/ili pravnom propisima propisan duži period čuvanja onda se osobni podaci čuvaju sukladno važećim propisima. Podaci koji se više ne čuvaju se trajno brišu ili anonimiziraju.

 1. Vaša prava

U skladu s Općom uredbom imate sljedeća prava:

 • U trenutku prikupljanja podataka dobiti sljedeće informacije:
  • Identitet i kontaktne podatke voditelja obrade.
  • Svrhu obrade i pravnu osnovu
  • Legitimne interese voditelja obrade
  • Primatelja ili kategorije primatelja
  • Transfer podataka u treće zemlje
 • Dobiti od voditelja obrade potvrdu:
  • Obrađuju li se Vaši osobni podaci
  • Kako se Vaši osobni podaci obrađuju
  • O svrsi obrade
  • Koji Vaši osobni podaci se prikupljaju i obrađuju
 • Uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo
 • Pravo na ispravak netočnih ili zastarjelih podataka
 • Pravo na brisanje Vaših osobnih podataka
 • Pravo na transfer Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade
 • Pravo na povlačenje privole
 • Pravo na traženje ograničavanja obrade