Sukob interesa

"Modernizacijom tiska do povećanje produktivnosti tvrtke"

EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: „Modernizacijom tiska do povećanje produktivnosti tvrtke“, šifra projekta KK.08.2.1.14.0024
VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost projekta je 190.940,00 HRK od čega je 162.299,00 HRK sufinancirano iz Europskog fonda.

KRATKI OPIS PROJEKTA
Jako sport d.o.o. korisnik je projekta „Modernizacijom tiska do povećanje produktivnosti tvrtke“, šifra projekta KK.08.2.1.14.0024, financiranog sredstvima EU strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i to iz Konkurentnost i kohezija fonda u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava „Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Kninu“. Ukupna vrijednost projekta je 190.940,00 HRK od čega je 162.299,00 HRK sufinancirano iz Europskog fonda.
Ovaj projekt ima za cilj povećanje kvalitete i obujma pruženih usluga uz povećanje poslovne učinkovitosti. Nabavkom opreme stvara se mogućnost za zapošljavanje novog djelatnika te za povećanje obujma uz veću kvalitetu usluge. Ponuditi ćemo usluge na tehnološkom nivou koje trenutno nema nitko od konkurencije na ovom području uz ubrzanje procesa.
Projektom će se ojačati tehnički kapaciteti i optimizirati poslovanje tvrtke podizanjem informatičkog standarda te će se povećati efikasnost, produktivnost i uopće konkurentnost poduzeća.
Uvode se napredna IKT rješenja koja će doprinijeti ukupnom poslovanju tvrtke kroz povećan stupanj informatizacije i automatizacije procesa što će rezultirati poboljšanim poslovnim procesima. Projekt se temelji na nabavci opreme koja je potrebna za obavljanje tiskarske djelatnosti kojima se bavi tvrtka Jako Sport d.o.o.

SUKOB INTERESA
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa te s njima ne smije sklapati ugovor niti u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja:
-”NASLON” j.d.o.o., Bajani 56, 22310 Kijevo, OIB:00946692031
-”META CONSULTING” obrt za poslovne usluge, Dobrilina 7, 21000 Split, MBO:92621082
-”KARL DIETZ KIJEVO” d.o.o., Bajani 65, 22310 Kijevo, OIB: 87198948864
-”SUNČANA DINARA” d.o.o., Bajani 65, 22310 Kijevo, OIB:93033043067
-Boćarski klub „Kijevo”, Bajani 17, 22310 Kijevo, OIB:72530454841
-MNK „Kijevo”, Josipa Kosora 7, 22300 Knin, OIB:39592777954